Klauzula RODO

Wędliny Morawscy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morawscy Sp. z o.o. z siedzibą w Grochowiskach Księżych pod numerem 24b, 88-420 Rogowo.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana przekazanych danych osobowych w celach:

- nawiązania współpracy,

- przedstawienia ofert,

- realizacji zamówień (umowy kupna-sprzedaży),

- udzielania odpowiedzi na pytania lub skargi,

- archiwalnych.

 

Państwa dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od Państwa (przy rozpoczęciu współpracy handlowej) w wyniku zawartych umów poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nieprzekazanie wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umów kupna-sprzedaży. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Obowiązek i zakres podania danych osobowych wynika przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być stosownie do przepisów prawa organy administracji państwowej i banki.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Morawscy Sp. z o.o. nie powołała Inspektora Ochrony Danych. W sprawach danych osobowych przetwarzanych przez administratora prosimy kontaktować się pod adresem: marketing@wedlinymorawscy.pl

 

Grochowiska Księże 24 b, 88-420 Rogowo
tel.: 523 024 425, e-mail: biuro@wedlinymorawscy.pl